Våra verksamheter

Initcia driver huvudsakligen projekt med samhällsnytta och erbjuder ideella tjänster för föreningar, nyanlända och privatpersoner. I våra verksamheter erbjuder vi arbetsträning med olika inriktningar i kontorsmiljö .

FyrisWebb

Initcia driver en egen webb- och kommunikationsbyrå, FyrisWebb. FyrisWebb är den lilla webbyrån med det stora hjärtat. Byrån vänder sig i första hand till småföretag men även föreningar och privatpersoner. Vi månar om och jobbar nära våra kunder för att få fram den bästa lösningen. Vi erbjuder professionella tjänster inom webb och marknadsföring:

  • Webbdesign – skapa, vidareutveckla och underhålla webbplatser
  • Analys och rådgivning av webbehov
  • Digital marknadsföring för att öka trafiken till din webbplats och närvaron i sociala medier
  • Marknadsföring – ta fram logga och trycksaker, skriva och fotografera

Kontakta FyrisWebb:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: kontakt@fyriswebb.se

Föreningshjälpen

Inom Föreningshjälpen vänder vi oss till föreningar och ideella organisationer i Uppsala. Vi vill vara med och stödja och utveckla stadens rika föreningsliv. Det gör vi genom ett ideellt engagemang och kompetenser inom en rad olika områden. Det här kan vi hjälpa till med:

  • Marknadsföra föreningen och organisera evenemang
  • Hjälpa styrelsen med administrativa uppgifter
  • Förmedla föreningskunskap och ge enklare juridisk rådgivning
  • Sköta bokföring och fakturahantering
  • Tolka och översätta för språken engelska, arabiska, polska och holländska
  • Låna ut våra lokaler, mötesrum och kontorsplatser

Kontakta Föreningshjälpen:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@foreningshjalpen.se

Brukarrevisionsbyrån BRiU

Initcia har tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Region Uppsala ett tätt samarbete med Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län (BRiU). BRiU delar också kontorslokaler med Initcia.

BRiU gör brukarrevisioner på uppdrag av vårdgivare inom kommun, landsting och privata aktörer. En brukarrevision är en oberoende utvärdering av vård och omsorg för att utveckla och förbättra utifrån ett brukarperspektiv.

Det är brukarrevisorer, personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och anhöriga, som formulerar frågor, intervjuar brukare och analyserar insamlat material. Ofta tillför brukarrevisorernas frågor tillsammans med brukarnas svar nya perspektiv på vården.

Läs mer om BRiU och hur du som vårdgivare kan beställa en brukarrevision på BRiU:s webbplats.

Eller kontakta Hanna Rådberg på BRiU:s kansli:

Telefon: 070 - 285 60 24

E-post: hanna.radberg@briu.se

Barn i Uppsala

Barn i Uppsala är vår evenemangsguide som riktar sig mot dig som har barn. Här hittar du inspiration och information om Uppsalas stora utbud av barn- och familjeaktiviteter. Barn i Uppsala underlättar för föräldrar att hitta roliga saker att göra tillsammans med sina barn.

Tipsa oss gärna om evenemang vi kan lägga in på webbplatsen!

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: evenemang@barniuppsala.se

Gratis Uppsala

Gratis Uppsala är vår evenemangsguide för kostnadsfria evenemang och aktiviteter i Uppsala. Det finns mycket spännande gratiskultur och Gratis Uppsala samlar alla aktiviteter på ett ställe. Här kan du hitta alla möjliga sorters spännande aktiviteter, alla helt utan kostnad.

Tipsa oss gärna om evenemang vi kan lägga in på webbplatsen!

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: evenemang@gratisuppsala.se

Validering av kunskaper i svenska

Vi validerar dina kunskaper i svenska (nivå A1- A2). Vi testar din förmåga att kommunicera, att bemöta människor, att läsa och förstå svenska samt att kunna använda digitala medier. Du får svara på frågor i en databas online och därefter anordnar vi en workshop där du tillsammans med andra får genomföra praktiska övningar.

Vi gör en sammanlagd bedömning utifrån svar och praktiska moment. Sedan skickar vi en rekommendation till vår interna kvalitetsgranskare, och slutligen går det vidare till en extern granskare. Valideringen görs i samarbete med Studiefrämjandet Uppsalaregionen/Föreningshuset Kontakten och Uppsala 4H. Tyvärr gäller samarbetet bara för nyanlända i åldern 16 – 30 år.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

Validering av förenings- och ledarkompetenser

Har du erfarenhet av ledarskap från föreningsliv, sommarjobb eller liknande och är mellan 16 och 30 år? Då kan vi validera dina kunskaper kostnadsfritt. Klarar du valideringen får du ett intyg på de förenings- och ledarkompetenser du har.

Efter anmälan får du svara på frågor i en databas online och därefter anordnar vi en workshop där du tillsammans med andra får genomföra praktiska övningar.  Fokus ligger på kommunikationsförmåga: förmåga att samarbeta, lösa konflikter, argumentera, lyssna på andra och ge återkoppling med mera.

Vi gör en sammanlagd bedömning utifrån svar och praktiska övningar. Sedan skickar vi en rekommendation till vår interna kvalitetsgranskare, och slutligen går det vidare till en extern granskare. Valideringen görs i samarbete med Studiefrämjandet Uppsalaregionen/Föreningshuset Kontakten och Uppsala 4H.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

Språkträning

med kultur- och samhällsorientering och datorkurs

Initcia driver i samarbete med Arbetsförmedlingen ett integrationsprojekt där vi erbjuder språkträning för personer som är nya i Sverige. Kontakta din arbetsförmedlare om du vill delta i aktiviteterna.

När? 
Var? Hos Initcia på Bergsbrunnagatan 28

Kontakta oss gärna om du vill veta mer:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: spraktraning@initcia.se

Yoga för kvinnor

Yogan vänder sig i första hand till nyanlända kvinnor. Vi tränar yoga, övar svenska och fikar tillsammans. Yogan är öppen för alla kvinnor och den är kostnadsfri. Varmt välkommen!

När? 
Var? 

Kontakta oss om du vill veta mer:

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

HUB18

HUB18

Initcia driver föreningshuset HUB18, en ny mötesplats i Uppsala. 
Om du arbetstränar på HUB18 får du vara med och arrangera aktiviteter i huset. Det kan vara teater, musikevenemang, föreläsningar eller café. På HUB18 kan du också arbetsträna inom snickeri och måleri.

Kontakta oss om du vill veta mer:
Tobias Lundgren

Telefon: 076 611 92 73

E-post: hello@hub18.se

Hör av dig!

Initcia är alltid öppet för nya idéer, projekt och samarbeten. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

Följ oss på Facebook

Samarbeten

Initcia erbjuder praktikplatser, arbetsträningsplatser och välfärdsanställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala Kommun.

Fotografier av Maria Ahlberg

Initcia logga