Om Initcia

”Det finns så mycket man kan göra för att förbättra samhället och världen. Dessutom älskar jag att träffa människor”. Ungefär så resonerade Hanna Rådberg och startade det arbetsintegrerande sociala företaget Initcia. Ett projektkontor med fokus på samhällsnyttiga projekt vars medarbetare är på väg tillbaka till arbetsmarknaden.

Initcia i ett nötskal

 • Företaget startades i mars år 2013.
 • Namnet Initcia är en ordlek med ordet initia – tiv.
 • Målet är att hjälpa människor tillbaka in i arbetslivet och samhället.
 • Fokus ligger på projekt och arbete med samhällsnytta.
 • Företaget driver ett tiotal projekt till exempel: hjälp till föreningar, webbplatser med evenemangstips och en webb- och kommunikationsbyrå.
 • Exempel på framgångsrika integrationsprojekt som våra medarbetare har utarbetat och drivit: språkcafé, babyrytmik och babymassage.
 • Arbetsuppgifter efter intresse och förmåga.
 • En mötesplats där våra medarbetare mår bra av att vara.
 • En plattform med möjligheter att verka från för våra medarbetare.
 • Initcia drivs som en ekonomisk förening.

Verksamhetsidé

Verksamheten har tre inriktningar:

 • Att erbjuda praktik, arbetsträning och anpassad arbetsplats för människor som står utanför den vanliga arbetsmarknaden.
 • Att utveckla idéer och driva ideella projekt till nytta för samhället.
 • Att utveckla affärsidéer och sälja tjänster till företag.

Mål

Initcias huvudmål är att hjälpa människor som har svårt att få ett arbete tillbaka till arbetslivet och in i samhället. Det gör vi genom att:

 • Stötta människor framåt. Våra medarbetare får prova att arbeta efter förmåga, upplever gemenskap och växer med uppgiften. Ibland måste arbetet komma först för att människor ska må bättre och komma vidare.
 • Vara en plattform med möjligheter för medarbetarna att använda för att komma närmare ett lönearbete.

Värdegrund

Alla människor är välkomna
Vi ser att en arbetsplats med medarbetare med olika bakgrund, ålder, ursprung och utbildningsnivå bidrar till kreativitet, ger bredare kunskapsutbyte och fler verktyg för att nå arbetsmarknaden.

Alla människor kan bidra och göra nytta i samhället
Vi tror på gemenskap istället för utanförskap. Varje medarbetare ska känna sig sedd och bekräftad. Genom att erbjuda arbete efter förmåga och intresse som är till nytta för samhället ger vi människor meningsfulla arbetsuppgifter och ett sammanhang.

Alla människor kan växa med rätt stöd
Vi tror på människors inneboende kraft. Att delta, ansvara och nå uppsatta mål gör att människor växer och får både ökad självkänsla och ökad kompetens. Genom att vara en plattform med möjligheter att verka från, hjälper vi människor att se och ta tillvara sina möjligheter för att ta makten över den egna situationen.

Vi som startade Initcia

Hanna Rådberg

Hanna är initiativtagare till Initcia och företagets verksamhetsledare. Hon har över tio års erfarenhet av arbete både inom FN-systemet och inom civilsamhället, bland annat på Peace Child International, Plan International och Studieförbundet NBV. Men till slut upplevde Hanna sitt arbete som ”för mycket processer” och att hon hade tappat kontakten med de människor som arbetet gällde.

MArgareta Pettersson

Margareta har arbetat med människor i hela sitt liv, både i sitt professionella yrkesliv och som ideellt engagerad i Uppsalas föreningsliv. I sin roll som socialarbetare och bibliotekarie har hon bland annat jobbat med utbildning, integration och socialt utsatta barn och ungdomar.  
 
Margareta är mycket engagerad inom Uppsalas föreningsliv och jobbar ideellt inom flera organisationer. De senaste åren har hon lagt mycket av sin tid på att jobba med nyanlända.

Erik Hoving

Erik är ekonom med inriktning på arbetsmarknadsfrågor. 
Efter att ha jobbat som kooperativ företagsrådgivare i tio år och utbildare hos sociala företag föddes visionen om ett arbetsintegrerande socialt företag som kunde erbjuda arbetstränings- och praktikplatser i kontors- och mediamiljö.

Göte Lidén

Göte har en lång bakgrund som arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen. Det har gett honom ett brett kontaktnät och kunskaper om arbetsmarknaden. Han har bland annat varit kontaktperson för Arbetsförmedlingens samarbete med Samhall. Numera är han pensionär. Göte är Initcias styrelseordförande. Med sin kompetens, sitt nätverk och sin positiva anda står han för företagets långsiktiga stabilitet.

”Alla Initcias medarbetare har tillsammans en enorm kunskap och kompetens som vi synliggör”.

Initcias styrelse består av Göte Lidén, Amina Boulaabi och Evy Green. 

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Om du är osäker på vad ett ”arbetsintegrerande socialt företag” är för något och vill veta lite mer så rekommenderar vi att du besöker Sofisam.se som har mer information

Samarbeten med myndigheter

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala kommun

I vårt samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder vi platser för:
 
 • Arbetsträning
 • Förstärkt arbetsträning
 • Arbetsförmågebedömningar
 • Anpassade arbetsplatser
 • Språkpraktik
I samarbete med Försäkringskassan erbjuder vi platser för:
 
 • Arbetsträning
 • Arbetsrehabilitering
 • Arbetsförmågebedömningar
I samarbete med Uppsala Kommun erbjuder vi platser för:
 
 • Arbetsträning
 • Välfärdsanställning

Broschyr om att arbetsträna

Initcia har på uppdrag av Uppsala kommun tagit fram en broschyr om att arbetsträna hos några av Uppsalas sociala företag och sociala organisationer, bland annat hos oss. Broschyren vänder sig både till handläggare/arbetsmarknadssekreterare och till dig som vill arbetsträna.

Ladda ner broschyren genom att klicka på länken nedan eller på bilden av broschyren. Hör av dig till oss om du hellre vill ha en tryckt version av broschyren. 

Ladda ner broschyren (pdf för högkvalitetsutskrift)

Hör av dig!

Initcia är alltid öppet för nya idéer, projekt och samarbeten. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

Följ oss på Facebook

Samarbeten

Initcia erbjuder praktikplatser, arbetsträningsplatser och välfärdsanställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala Kommun.

Fotografier av Maria Ahlberg

Initcia logga