Bli vår medarbetare

Initcia erbjuder arbetsträning och arbetsrehabilitering i kontorsmiljö. Som vår medarbetare kan du arbetsträna eller praktisera inom tre huvudområden: kommunikation, media och IT, administration och ekonomi samt integration, språk och validering. Dessutom kan du utveckla egna idéer med tanken att starta eget företag eller för att söka pengar och driva ett samhällsnyttigt projekt. Du kan även skapa helt egna arbetsuppgifter under Initcias tak.

Vi erbjuder arbetsuppgifter inom följande områden

Administration och ekonomi

Hjälp föreningar i Uppsala med olika arbetsuppgifter inom administration och ekonomi:

 • Skicka ut dagordning, vara protokollförare och ordförande vid styrelsemöten
 • Sammanställa och underhålla medlemslistor
 • Hjälpa till praktiskt att genomföra föreningars evenemang
 • Sköta bokföring och fakturahantering

Integration, språk och validering

Initcia driver just nu två integrationsprojekt: språkträning och yoga för kvinnor. Vi validerar även unga nyanländas språkkunskaper och andra efterfrågade kompetenser på arbetsmarknaden. Inom ramen för dessa projekt kan du arbeta med följande:

 • Hjälpa till att organisera språkträningen, assistera och lära ut inom projektets olika delar, hjälpa deltagarna med läxor
 • Marknadsföra och skaffa fler deltagare till projekten
 • För dig som vill förbättra din svenska erbjuder vi språkpraktik

Kommunikation, media och IT

Initcia driver två webbplatser med evenemangstips och en egen kommunikations- och webbyrå samt hjälper föreningar. Inom ramen för dessa projekt har du möjlighet att arbeta med en rad olika arbetsuppgifter:

 • Skrivande – t ex evenemangstips, artiklar, recensioner, webbtexter och nyhetsbrev
 • Fotografering och filminspelning
 • Grafisk formgivning – formge loggor och trycksaker som affischer och programblad till föreningars evenemang
 • Webbadministration – lägga in evenemangstips och uppdatera webbsidor
 • Sociala medier – t ex publicera evenemangstips på Facebook
 • Webbutveckling och webbdesign – skapa och vidareutveckla webbplatser till föreningar och företagskunder
 • Marknadsföring – nätverka och skapa kontakter, marknadsföra och skaffa kunder till Initcias projekt.
 • IT-support för datorer och nätverk

Utveckla egna idéer till samhällsnyttiga projekt eller eget företag

Initcias Skapagrupp är en grupp för dig som har egna affärs- och projektidéer som du vill testa och utveckla med målet att kunna bli anställd under Initcias paraply.
 
Inom Skapagruppen får du under handledning hjälp med att utveckla och testa egna idéer med två inriktningar: starta ett samhällsnyttigt projekt eller starta en egen företagsverksamhet. 
 
Vill du starta ett samhällnyttigt projekt stöttar vi dig att skriva en ansökan i Initcias namn för att finansiera projektet. Beviljas projektet pengar anställer Initcia dig som projektledare och du genomför ditt projekt.
 
Om ditt mål är att starta en egen företagsverksamhet och det går vägen så finns det möjlighet att bli anställd under Initcias paraply. Du slipper tänka på administration och kan fokusera på ditt företags tjänster.

Skapa dina egna arbetsuppgifter under Initcias tak

Arbetsträna i din förening under Initcias tak om du har en egen idé om vad du vill göra eller utför volontäruppdrag åt olika föreningar som en del av dina arbetsuppgifter hos oss. På Initcia är det möjligt för dig att ta med dig egna idéer och föreningsuppgifter och jobba med dessa som del av din arbetsträning. Två exempel är föreningarna Geocaching Uppsala och Frihetsfjärilen.

Det här får du som vår medarbetare

 • Arbetsuppgifter efter önskemål. Vår verksamhet är indelad i projekt och du arbetar i ett eller flera projekt med det som intresserar dig.
 • Du får hjälp att utveckla en egen företags- eller projektidé under handledning.
 • Du blir vår medarbetare och en del av ett professionellt företag. Du får en arbetsplats i en fräsch kontorsmiljö.
 • Gå på möten och konferenser i Initcias namn och ta del av vårt nätverk
 • Kompetensutveckling som kurser, föreläsningar och studiebesök. Vi har bland annat besökt TV-stationen Öppna kanalen i Stockholm.
 • Delta i sociala aktiviteter. Vi har bland annat besökt Sten Sturemonumentet tillsammans med en utomhuskock och lagat mat.
 • Friskvård. Vi har en träningsgrupp på Facebook. Kvinnliga medarbetare är dessutom välkomna till yogapasset varje vecka inom integrationsprojektet Yoga för kvinnor. Exempel på tidigare friskvårdsaktiviteter är qigong.

Det här förväntar vi oss av dig

 • På Initcia tror vi att alla människor med rätt stöd kan bidra och göra samhällsnytta. Som vår medarbetare förväntar vi oss att du efter bästa förmåga arbetar med de arbetsuppgifter som du har valt. Vi stöttar dig på vägen, ger dig möjligheter och välkomnar egna initiativ. Men du har även ett eget ansvar för att få ut det du vill av tiden hos oss.

Är du intresserad av att praktisera eller arbetsträna på Initcia? Skicka ett e-post till kontakt@initcia.se så bokar vi in ett studiebesök. Du kan också kontakta din arbetsförmedlare eller handläggare och berätta att du vill veta mer om Initcia.

Samarbeten med myndigheter

Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala kommun

För dig som är arbetssökande erbjuder vi i samarbete med Arbetsförmedlingen:

 • Arbetsträning
 • Förstärkt arbetsträning
 • Bedömning av arbetsförmåga
 • Anpassad arbetsplats
 • Språkpraktik

För dig som är långtidssjukskriven erbjuder vi genom samarbete med Försäkringskassan:

 • Arbetsträning
 • Bedömning av arbetsförmåga
 • Arbetsrehabilitering

För dig som har försörjningsstöd kan vi genom samarbete med Uppsala kommun erbjuda:

 • Arbetsträning
 • Välfärdsanställning

Hör av dig!

Initcia är alltid öppet för nya idéer, projekt och samarbeten. Tveka inte att ta kontakt med oss!

Telefon: 076 - 794 91 65

E-post: info@initcia.se

Följ oss på Facebook

Samarbeten

Initcia erbjuder praktikplatser, arbetsträningsplatser och välfärdsanställningar i samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Uppsala Kommun.

Fotografier av Maria Ahlberg

Initcia logga